How to Order/Payment

ตารางอัตราค่าขนส่ง

Transportation

5,000 บาท ส่งฟรี ไม่รวมยาน้ำ

ยาน้ำคิดค่าส่งตามจริง จากบริษัท ขนส่ง ครับ

ทั้งนี้ไม่รวมกรณีเปิดร้านใหม่คิดค่าขนส่งตามจริง

ข้อมูลใช้เฉพาะในบริษัท เพื่อการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่เพื่อการโฆษณาหรือการค้า
หน้าแรก
สินค้า
บัญชี